klėsti

klėsti
1 klė̃sti, klẽsčia (-čia, klẽčia, klė̃čia), -tė (klė̃tė, klė̃so) 1. tr. šluoti, šlavinėti, klastyti: Ma[n] dvarelį bešluojant, žalią veją beklesčiant, aš pamačiau bernužėlį per lauką atjojant JV1063. Ma[n] dvarelį bešluojant, žalią veją beklėsčiant, ant atjoja bernužėlis per lygų laukelį JV149. Aš klėčiaũ šiaudus nuo krūvos su šluota Skr. Aš klestù [= klesčiu] varpas, šiaudus nuo grūdų J. Su šluota klė̃sk, kol nuklėsi varpas vėtydamas, kad nejautųs su grūdais J. 2. tr. daryti sklastymą: Klastą plaukų klė̃sk (parskleisk) ant šalies J. 3. tr. siausti, gaubti: Vaikis klė̃stė skarelę po kaklo, mergė klẽsčia skarą ant pečių Sr. Klėsk (užsiausk šaliką) ir pabučiuok, būs tavasis Brs. Išskleidęs skepetą klestù [= klesčiu] ant pečių, ir tu apsiklėsk J. | prk.: Visą tą klajumą didžiai plati giria nuo visų pusių klėstusi S.Dauk. Kurių žilą karšatę dar apyniai savo vainikais klėstė S.Dauk. Jei jūs mane nesmaigysit, aš žemelę klėsiu . Nesgi jų žinyčios buvo be stogų, o pačius šėtrus medžiai teklėstė S.Dauk. | refl.: Da nesiklėstė ta skarele Kt. Aš klesčiúosi su skara J. 4. tr. slėpti, saugoti, ginti: Turtus savo nu paojaus klėstė S.Dauk. 5. intr. godžiai valgyti: Klė̃sk klė̃sk, – barščiukai pasrebiami (skanūs) Plk. Anas tai klẽsčia, lyg tris dienas būtų nevalgęs Plk. 6. intr. [K] judėti, plaventi: Lapai klesčia R287, 384. 7. intr. pūsti (apie vėją): Vėjelis klesčia . 8. tr. pučiant judinti, lankstyti: O liemenėlis vis vandenėlyj, o viršūnėlę vėjelis klesčia MitI209. 9. tr. skleisti, plėsti: Augo klevelis aukščiausia, klėstė lapelius plačiausia . Augo serbenta, klėstė žalius lapelius Vv. 10. intr. skleistis: Kai sausų medžių lapai klė̃s, kai ant lauko kruopas sės, tai tadam, motinyt, aš pas tamstą sugrįšiu Grž. Praded žaliuoti žalios lankelės, klėsti žali lapeliai, žydi gražūs žiedeliai JD257. 11. intr. plasnoti, plazdenti: Leidžiu balsą per tamsias girias; sparniukėliais klėsdamas, brudną žiemą bardamas, pranašauju pavasarėlį A.Strazd. 12. intr. vešėti, gerai augti, tarpti, klestėti: Klẽsčia medžiai, miškas J. Ve, lelija beklẽsčianti J. Rugiai pradeda klė̃sti (tankinties) J. | prk.: Rūta dygau, mėta klėsčiau, lelija žydėjau NS1008. Buvau beklėsčianti kaip žalia mėtelė JV548. Ant baltų rankų lelijos klė̃stė (labai baltos rankos) JD481. Žydėjo roželės ant mano veidelių, klėstė lelijėlės ant mano rankelių JV828. | refl.: Kad tik palyja, tai, būdavo, tiktai klẽčias klẽčias [burokai] Dgl. 13. tr. krauti (žiedus): Saulė klė̃s, kol suklės (sukraus) žiedus J. \ klėsti; antsiklėsti; apklėsti; atklėsti; išklėsti; nuklėsti; paklėsti; perklėsti; prasiklėsti; priklėsti; suklėsti; užklėsti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • klėšti — klė̃šti, ia, ė [K] = 1 klėsti 1 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • klėsti — klė̃sti vksm. Su šlúota grūdus klẽsčia …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • klėsti — 2 klė̃sti, klẽsčia (klẽčia J, [K]), tė (klė̃tė J, [K]) tr. BŽ25; SD12, R344, MŽ450 plakti, mušti, bausti: Plaktinas, klėstinas SD11 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • klestėti — klestėti, klẽsti (klẽsta, klẽsčia J), ėjo 1. intr. vešėti, gerai augti, tarpti; žydėti: Gėlės klestėjo ant langų LzP. Po triobos langais rūtų darželis, kur mėtos, lelijos, jurginai, gvazdikai balti, raudoni žiedai – tik klesti, tik kvepia Žem …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • klėstimas — 1 klėstìmas sm. (2) DŽ → 1 klėsti: 1. NdŽ. 2. NdŽ. 3. NdŽ. 4. NdŽ → 1 klėsti 9. klėstimas; paklėstimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kléstiti — im nedov., kléščen (ẹ ẹ̄) 1. s sekiro odstranjevati (drevesu) veje: klesti in seka; ves dan že klestijo / klestiti bukev / klestiti veje z drevesa // ekspr. udarjati, tolči (s kljunom): žolna je klestila po deblu / težko krilo ji je klestilo po …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • cleşte — CLÉŞTE, cleşti, s.m. 1. Unealtă de fier sau de alt metal, alcătuită din doua braţe încrucişate şi articulate între ele, care serveşte la apucarea, întoarcerea, tragerea etc. unei piese. ♢ expr. A i scoate cuiva vorba (din gură) cu cleştele = a… …   Dicționar Român

  • klastinėti — klastinėti, ėja, ėjo; M 1. iter. dem. klėsti 1. 2. iter. dem. klėsti 5 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • klėstimas — 2 klėstìmas sm. (2) NdŽ; Kos49 → 2 klėsti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paklėsti — 1 paklė̃sti, pàklesčia, pàklėstė (pàklėtė) tr. 1. apsiausti, apgaubti: Aš tave su savo skarele paklė̃siu Brs. 2. refl. tr., intr. pasirišti: Pasìklėtė po kaklu margąją kuskelę Vkš. Vyriškiejai pasìklesta ryšelį po kaklo, o motriškosios… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”